BIVOJ Czech Jabox

(Botox von Brindlewitch x Wixie z Ungeltu)


Bivoj Czech Jabox www.working-dog.eu

WUBOX 2023 - 2. místo IGP 3
ZTP, IGP 3
spondylosa - 0
HD-A1
Vyšetření srdce - negativní


Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox

Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox
Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jabox Bivoj Czech Jaboxzpět